Lei de Depredación de Galiza: Calendario de campaña

Proxecto de Lei de Fomento da Implantación das Iniciativas Empresariais en Galicia = Lei de Depredación

Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

Campaña de oposición social

Calendario previsto de campaña:

En Change

En Twitter

#LeiDepredacionGaliza

En todas as redes sociais online

Cada dos días, e até a data da súa votación no Parlamento, abordaremos nas redes sociais un tema diferente de entre todos os relacionados con esta Proposición de Lei, é dicir, un dos motivos polos que a rexeitamos. Para iso utilizaremos unhas imaxes amablemente deseñadas por Andrés, da Plataforma de Corcoesto. Podes facer clic nas imaxes seguintes para obter a maior tamaño ou usar directamente esta versión para reenviar nas redes sociais, email, mensaxaría instantánea, etc. O calendario de publicación e difusión será o seguinte:

 1. Extractivismo:

  (venres 29 e sábado 30 de setembro; #ExtractivismoLFIIE)

  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

  #ExtractivismoLFIIE #LeiDepredacionGaliza


  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

  #ExtractivismoLFIIE #LeiDepredacionGaliza

 2. Expropiación:

  (domingo 1 e luns 2 de outubro; #ExpropiacionForzosa e #ExpropiacionLFIIE)

  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

  #ExpropiacionForzosa (tamén #ExpropiacionLFIIE) #LeiDepredacionGaliza


  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

  #ExpropiacionForzosa (tamén #ExpropiacionLFIIE) #LeiDepredacionGaliza

 3. Eucaliptización:

  (martes 3 e mércores 4;#NonMaisEucaliptos e #EucaliptizacionLFIIE)

  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

  #NonMaisEucaliptos #EucaliptizacionLFIIE #LeiDepredacionGaliza


  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

  #NonMaisEucaliptos #EucaliptizacionLFIIE #LeiDepredacionGaliza

 4. Ocultación de información:

  (xoves 5 e venres 6; #LFIIEocultaInformacion)

  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

  #LFIIEocultaInformacion #LeiDepredacionGaliza


  #LFIIEocultaInformacion #LeiDepredacionGaliza

  #LFIIEocultaInformacion #LeiDepredacionGaliza

 5. Eólicos:

  (sábado 7 e domingo 8; #NonMaisEolicosLFIIE)

  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

  #NonMaisEolicosLFIIE #LeiDepredacionGaliza


  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

  #NonMaisEolicosLFIIE #LeiDepredacionGaliza

 6. Redución dos prazos:

  (luns 9 e martes 10; #NonTramitacionExpressLFIIE)

  Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais en Galicia

  #NonTramitacionExpressLFIIE #LeiDepredacionGaliza


  Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais en Galicia

  #NonTramitacionExpressLFIIE #LeiDepredacionGaliza

 7. Acaparación do solo agrícola:

  (mércores 11 e xoves 12; #LFIIEacaparaTerras)

  Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais en Galicia

  #LFIIEacaparaTerras #LeiDepredacionGaliza


  Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais en Galicia

  #LFIIEacaparaTerras #LeiDepredacionGaliza

 8. Eludir o trámite ambiental:

  (venres 13 e sábado 14; #LFIIEsenControlAmbiental)

 9. Corrupción:

  (domingo 15 e luns 16; #NonMaisCorrupcionLFIIE)

  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais

  #NonMaisCorrupcionLFIIE #LeiDepredacionGaliza


  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais

  #NonMaisCorrupcionLFIIE #LeiDepredacionGaliza

 10. Xestión da madeira en mans dos grandes

  (martes 17; #LFIIEMonopolioMadeira)

  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

  #LFIIEMonopolioMadeira #LeiDepredacionGaliza


  Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais en Galicia

  #LFIIEMonopolioMadeira #LeiDepredacionGaliza

Atentos a esta páxina e aos perfís de ContraMINAcción en Twitter e Facebook para ir coñecendo cada día a imaxe central, á que loxicamente cada quen poderá engadir os seus lemas, as súas propias imaxes, etc.

Volver á páxina principal sobre a #LeiDepredacionGaliza.